top of page
Etsi
  • Niina Luhtanen

Maaliskuu 2020

Alkuvuoden aikana on tullut paljon mietittyä, miten tällä hetkellä asiakkaiden asiakas- ja palveluohjaus yleisellä tasolla toimii ja kuinka asiakkaat tulee kuulluksi. Moni voi toivoa saavansa valmiin ratkaisun työntekijältä samantien omaan kuormittavaan tilanteeseensa ja saada näin asian korjattua / hoidettua pois elämästään. Näin ei vaan koskaan taida tapahtua, jokainen kuin meistä voi muuttaa vain itse omaa toimintaansa ja sitä kautta saada asioita työstettyä eteenpäin.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on kehitetty 70-luvulla USA:ssa, Suomeen terapia suuntaus on tullut 80-luvun puolivälissä, josta alkaen on koulutettu paljon ratkaisukeskeisiä terapeutteja. Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakasta autetaan ratkaisukeskeisin menetelmin voimaantumaan ja löytämään itsestään ja lähiympäristöstään, ne voimavarat, kyvyt sekä resurssit, joiden avulla hän löytää itse ratkaisun ongelmaansa. Työntekijän tehtävänä ei ole auttaa asiakasta ymmärtämään mistä hänen ongelmansa johtuvat tai mikä on johtanut siihen, että hänellä on vaikeuksia. Terapiassa on tarkoituksena keskittyä auttamaan asiakasta vapautumaan psyykkisistä oireistaan hänen itse itselleen asettamien positiivisten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden avulla tukien häntä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. (Furman 2017)

11 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page